NAD + เสริมสุขภาพช่วยการเผาผลาญ

3 มี.ค. 2565 | เขียนโดย Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

NAD  คือสาร Nicotinamide Adenine Dinucleotide จำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ถูกนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตได้แก่ เมแทบอลิซึมของพลังงาน การซ่อมแซม DNA การปรับเปลี่ยนอีพีเจเนติกส์ การอักเสบ รวมไปถึงนาฬิกาชีวภาพ Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 027935000NAD  คือสาร Nicotinamide Adenine Dinucleotide

จำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ถูกนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตได้แก่ เมแทบอลิซึมของพลังงาน การซ่อมแซม DNA การปรับเปลี่ยนอีพีเจเนติกส์ การอักเสบ รวมไปถึงนาฬิกาชีวภาพ

 

NAD จะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น และเมื่อเกิดภาวะที่ทำให้ NAD ถูกใช้เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น ภาวะการอักเสบจากการติดเชื้อ การได้รับสารพิษหรือโลหะหนัก ภาวะที่มีอนุมูลอิสระจำนวนมาก ภาวะขาดสารอาหาร หรือการรับประทานอาหารผ่านกระบวนการแปรรูป เป็นต้น เมื่อสาร NADในร่างกายลดลง หรือมีเหลือน้อยมาก จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท โรคพาร์กินสัน โรคความจำเลื่อม โรคมะเร็ง และเกิดโรคชรา หน้าที่ของ NAD ในร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่หลัก

 

1. ทำหน้าที่เป็น Coenzyme เข้าร่วมในปฏิกิริยาของร่างกายมากกว่า 400 ปฏิกิริยา

ตัวอย่างปฏิกิริยาที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนในกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ มีส่วนสำคัญต่อการสร้างพลังงานและการเผาผลาญของเซลล์ จึงทำให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อร่างกายช่วยเรื่องน้ำหนักตัวและรูปร่าง และช่วยในปฏิกิริยาสังเคราะห์สารที่จำเป็นของร่างกาย สร้างฮอร์โมน และช่วยปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ เป็นต้น

 

2. ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นร่วมในปฏิกิริยาสำคัญหลักๆ ในร่างกาย 3 ปฏิกิริยา  ประกอบด้วย

  • ปฏิกิริยากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยในการกำจัดเชื้อโรค
  • กระตุ้นให้มีการซ่อมแซม DNA ที่มีการเสียหาย
  • ทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เซลล์สร้างพลังงานได้ดีจากการเผาผลาญไขมัน เป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นโรคระบบการเผาผลาญที่ไม่ดี (Metabolic Syndrome)

 

จะเห็นได้ว่า NAD มีบทบาทสำคัญอย่างมากในร่างกาย และร่างกายมีความต้องการใช้ NAD เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งสำคัญคือ อายุที่มากขึ้น หรือหลังอายุ 35 ปี เป็นต้นไป ระดับของ NAD จะลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้มีความอ่อนเพลีย อ่อนล้า ปัญหาทางสุขภาพและโรคเรื้อรังหลายอย่างตามมา จะเห็นเด่นชัดขึ้นในบุคคลที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี

ปัจจุบันมีการเสริมสร้างให้ NAD โดยตรงทางหลอดเลือดดำ ที่จะช่วยเพิ่มจำนวน NAD ในร่างกายเพื่อให้กระบวนการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุขภาพได้ลึกถึงระดับเซลล์ร่วมกับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำในการเสริมประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ให้ดีขึ้น

 

Synphaet Wellness Center  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ใช้ศาสตร์สร้างสุขภาพให้ดีจากภายในสู่… ภายนอก

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชาศาสตร์ชะลอวัย ได้ที่ คลิก >>

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Wellness Center  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

SHARE