วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ชนิด 4 สายพันธ์

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีผลกระทบมาก เช่น ทำให้ต้องขาดงาน ขาดเรียน อย่างน้อย 7- 10 วัน และ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือ มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ช้ดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะ ช้อน จาน ชาม และ ไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธ์ที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน


ราคา   900   บาท


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ ทำไมต้องฉีดทุกปี

  • เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ทุกปี การผลิตวัคซีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุ
  • ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังฉีดวัคซีน จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น
  • หลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จะเกิดภูมิคุ้มกันโรคและมีอายุได้นาน 1 ปี
  • ถ้าไม่ได้รับวัคซีนหลังจากระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้เป็นเชื้อตัวเดิมก็จะป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้
  • ถึงแม้จะเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจวัคซีน
วัคซีนเพื่อลูกรัก 3
ราคา
5,600 ฿
แพคเกจวัคซีน
วัคซีนเพื่อลูกรัก 2
ราคา
12,000 ฿
แพคเกจวัคซีน
วัคซีนเพื่อลูกรัก 1
ราคา
9,500 ฿