โปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคหลังโควิด (Post COVID-19 and MIS-C)

ระยะเวลา : 18 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคหลังโควิด (Post COVID-19 and MIS-C)

โปรแกรมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด – 19 (สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี)

 

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์  (Physical Examination Pediatrician)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Examination)
 6. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (BUN)
 7. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของไต  (Creatine)
 8. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGOT)
 9. ตรวจเลือดดูค่าทำงานของตับ  (SGPT)
 10. ตรวจเลือดดูค่าสารการอักเสบในร่างกาย (CRP)

 


ราคา   2,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-14 ปี
 • แนะนำตรวจหลังจากหายป่วยออกจากโรงพยาบาล หรือ Home Isolation 2 สัปดาห์ขึ้นไป
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
 • งดอาหาร และ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนเจาะเลือด8-12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว

 


SHARE