โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA (Pfizer, Moderna)

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA (Pfizer, Moderna)

 

เนื่องจากวัคซีนโควิดชนิด mRNA ที่ใช้ในการป้องกันโรค Covid-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเป็นที่ยอมรับแล้วว่าได้ผลดี แต่ก็มีข้อมูลพบว่าวัคซีนชนิดนี้ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Acute Myocarditis) หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)

 

ผู้ที่ฉีดวัคซีน ชนิด mRNA แล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยใจสั่น วูบ เป็นลม เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ภายใน 30 วันหลังฉีดวัคซีน ควรรีบมาโรงพยาบาล ปรึกษาแพทย์ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากวัคซีนชนิด mRNA

 

รายการตรวจประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการหรือกุมารแพทย์ชำนาญการ (Examination by Internal Medicine or Pediatrician)
  • ตรวจเลือดดูระดับเอนไซน์ที่บ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (hs-C Trop I)
  • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์และความเข้มข้นของเลือด (CBC)
  • ตรวจเลือดดูระดับค่าโปรตีนที่บ่งบอกการอักเสบในร่างกาย (CRP High Sensitivity)
  • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  • ตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนที่บ่งชี้ภาวะหัวใจล้มเหลว (NT-Pro BNP)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาความผิดปกติ EKG
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocadiography) โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจหรือกุมารแพทย์โรคหัวใจเด็ก

ราคา   4,200   บาท

ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE