โปรแกรมดูแลรับวัคซีนโควิด-19 อย่างมั่นใจ

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
สำหรับท่านที่มีความกังวลใจ และ มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัว เพื่อความสบายใจของท่าน
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา จึงจัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลท่านโดยเฉพาะ…โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้
  • ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนโควิด-19 และนอนโรงพยาบาล 1 คืน
  • ตรวจเลือดเช็คสุขภาพ
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • พบแพทย์อธิบายผลตรวจ และให้คำแนะนำเรื่องวัคซีน
  • นอนโรงพยาบาล 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • หลังรับวัคซีนแล้ว 1 สัปดาห์ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC

ราคา   9,900   บาท


* ค่าบริการดูแล ระหว่างอยู่โรงพยาบาล 1 คืน หลังฉีดวัคซีน
** ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ารักษา กรณีมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
*** การดูแลนี้ เป็นเพียงบริการเสริมสำหรับท่านที่มีความกังวลใจ ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการรับวัคซีน COVID-19 จากภาครัฐ

SHARE