แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)  มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus; HBV)  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายอย่างยิ่ง  หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับรักษา อาจนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง  ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ
.

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เหมาะสำหรับใครบ้าง?

  • ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาล
  • ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไต
  • ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อยๆ
  • ผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
  • ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
  • ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศ เช่น รักร่วมเพศ มีคู่นอนหลายคน

.
ข้อแนะนำ :  หลังจากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ประมาณ 1-2 เดือน ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หากยังไม่มีภูมิต้านทาน ควรฉีดวัคซีนเพิ่มตามคำแนะนำของแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลมีแพ็คเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม


ราคา   3,700   บาท






เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย 3 เข็ม

3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมิ และตรวจพบความปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีน

4.ระยะเวลาการขายแพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567


SHARE