แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมรายการดังต่อไปนี้

  • ค่าแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
  • ค่าห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลฯ (ตามเงื่อนไข)
  • ค่ายากลับบ้าน แต่ไม่รวมยารักษาโรคประจำตัวผู้ป่วย (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการที่ยังไม่รวมในแพคเกจ มีดังต่อไปนี้

  • ค่าตรวจความพร้อมของผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  • ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

ราคา   180,000   บาทSHARE
Recommened Program & Packages