แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

🚨มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย👨 มักพบในช่วงอายุ 30 – 70 ปี และพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 – 3 เท่า⚠️ โดยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ

รายการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์  

2.HBs Ag ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  

3.Anti HBs ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

4.Anti HAV ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ

5.Anti HCV ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี 

6.SGOT ตรวจระดับเอนไซม์ตับ 

7.SGPT ตรวจระดับเอนไซม์ตับ 


ราคา   2,700   บาท


หมายเหตุ :

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว

2.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

3.โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ระยะเวลาแพ็กเกจเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567


SHARE