แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) 2 สายพันธ์ุ (2 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

(Human papillomavirus : HPV) 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเริ่มฉีด เมื่ออายุ 9-14 ปี ขึ้นไป


ราคา   4,900   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ