แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

โรคไอพีดี (IPD)(INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE)

โรคไอพีดี คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า “นิวโมคอคคัส” หากมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด และที่เยื้อหุ้มสมอง อาจทำให้พิการและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากยังไม่มี ภูมิต้านทานโรค

เมื่อไหร่ควรรับวัคซีน..ป้องกันโรคไอพีดี (IPD)

วัคซีนไอพีดี เริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือนถึงอายุ 5 ปี ก่อนรับวัคซีนแนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติม


ราคา   2,987   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ