แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก 1

ระยะเวลา : 2020-01-01 - 2021-12-31

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก 1

 • ผ่าตัดด้วย ECCE with IOL
 • ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม เลนส์แข็งอย่างดี
 • ตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในการผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับรักษาต้อกระจก
 • ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ 1 คืน รวมอาหาร

ราคา   37,000   บาท


การรักษาต้อกระจก

สมัยก่อนรักษาด้วยการใช้เข็มเล็กๆ เขี่ยให้เลนส์ที่เป็นต้อกระจกหลุดออกจากตำแหน่งที่อยู่หลังม่านตา วิธีนี้มีข้อเสีย คือ เลนส์ที่ยังค้างอยู่อาจเคลื่อนมาบังสายตา ได้อีกและเมื่อทิ้งไว้จะทำให้ตาอักเสบรุนแรง เกิดภาวะต้อหินแทรกซ้อน และตาบอดได้

การรักษาในปัจจุบัน มีการรักษาด้วยกันอยู่ 3 วิธี

 1. การผ่าตัดลอกต้อกระจก ด้วยวิธีดั้งเดิม วิธีนี้เป็นการผ่าตัดเอาเลนส์ออกทั้งอัน (ICCE) มีข้อเสียคือ แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่และใส่เลนส์เทียมไม่ได้
 2. การผ่าตัดลอกต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม วิธีนี้เป็นวิธีที่พัฒนาจากวิธีแรก โดยผ่าตัดเอาเฉพาะข้างในของเลนส์ออกเหลือไว้เฉพาะถุงหุ้ม (ECCE) แล้วใส่เลนส์เทียมเข้าไปใหม่ แต่ยังมีข้อเสีย คือ แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่ และอาจพบมีสายตาเอียงได้ในบางคน
 3. การสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulcification) เป็นการใช้คลื่นเสียงทำให้เลนส์ที่เป็นต้อกระจกสลายตัวแล้วใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนที่ วิธีนี้มีข้อดี คือ แผลจะเล็ก หายเร็ว ไม่ต้องพักฟื้นนานราคาผ่าตัดสำหรับ 1 ข้าง

SHARE