แพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งหญิง Well Being Program

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ (CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)

 

 

*กรณีไม่ได้ซื้อแพคเกจนี้เพิ่มจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ จะไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล


ราคา   2,250   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. คัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร AFP, CA19-9 850 บาท
2. ตรวจฮอร์โมเพศหญิง Estradiol, FSH 900 บาท
3. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก/ ภาวะกระดูกพรุน (BMD:Bone Densitometry) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ 1,900 บาท
4. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test/EST) 3,000 บาท
5. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiography) 2,900 บาท
6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep 1,500 บาท
7. อัลตราซาวด์ข่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen Ultrasound) 1,400 บาท
8. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Lower Abdomen Ultrasound) 1,400 บาท
9. อัลตราซาวช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen Ultrasound) 2,400 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น
การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
  2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
  3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตามินซี อย่างน้อย 3 วัน
  6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 1
ราคา
3,100 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 2
ราคา
5,400 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 3
ราคา
6,500 ฿