แพคเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งชาย Well Being Program

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ (CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

 

*กรณีไม่ได้ซื้อแพคเกจนี้เพิ่มจากโปรแกรมตรวจสุขภาพ จะไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล


ราคา   2,250   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. คัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร AFP, CA19-9 850 บาท
2. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก/ ภาวะกระดูกพรุน (BMD:Bone Densitometry) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ 1,900 บาท
3. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test/EST) 3,000 บาท
4. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiography) 2,900 บาท
5. อัลตราซาวด์ข่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen Ultrasound) 1,400 บาท
6. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Lower Abdomen Ultrasound) 1,400 บาท
7. อัลตราซาวช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen Ultrasound) 2,400 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น
การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
  2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
  3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตามินซี อย่างน้อย 3 วัน
  6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 1
ราคา
3,100 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 2
ราคา
5,400 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 3
ราคา
6,500 ฿