วัคซีนเพื่อลูกรัก 3

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับลูกน้อย ซึ่งยังมีภูมิต้านทานโรคไม่เพียงพอ นอกจากวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้ว

รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา ได้เพิ่มทางเลือกแพคเกจวัคซีน สำหรับลูกน้อยของคุณ ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนเสริมต่างๆเพื่อช่วยให้หนูๆ ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำหนด

วัคซีนเพื่อลูกรัก 3 (6เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง)

  1. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิปตับอักเสบบี (6 โรค)
  2. วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1
  3. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
  4. วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป (5 โรค)

ราคา   5,600   บาท


  • รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา เลือกวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานได้ดีกว่าชนิดหยอด
  • ราคานี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  • กรณีมารับวัคซีนไม่ตรงตามนัด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการให้ หรืออาจงดวัคซีนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก โดยไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • แพคเกจวัคซีนนี้ใช้ได้เฉพาะ รพ.สินแพทย์ ลำลูกกาเท่านั้น
  • อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ