แพ็กเกจผ่าคลอด+ทำหมัน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

นอนโรงพยาบาล 3 คืน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาสลบ
 • ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ สำหรับมารดาและทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
 • ค่ายาและค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ BCG, Vit.K1 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี
 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์สำหรับมารดา
 • ตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิฉัยของแพทย์ดังต่อไปนี้ CBC, UA, Anti-HIV, Blood cross matching 1  unit
 • ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อคัดกรองโรคหัวใจในทารก ด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)
 • ค่าแพทย์ ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด ค่ากุมารแพทย์
 • ภาพแรกของลูกพร้อมสมุดบันทึกประวัติ
 • บริการจัดทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกสำหรับทารก เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าวัคซีนครั้งต่อไป จนถึงอายุ 2 ปีครึ่ง

พร้อมดูแลคุณและลูกรัก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมรับมือกับ 10 เดือนที่เปลี่ยนแปลง Safe Motherhood and Newborn Life

 

แผนกสูตินรีเวช

โดย ทีมสูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  Full Time ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งนรีเวช ที่พร้อมให้การดูแลครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ อาทิ พบก้อนเนื้องอกในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์จะคอยดูแลให้การตั้งครรภ์ ดำเนินไปจนกระทั่งคลอดได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์

 

ห้องรอคลอดที่เป็นส่วนตัว

คุณพ่อและคุณแม่จะได้อยู่ร่วมกัน ให้กำลังใจกันและกันในช่วงเวลาที่สำคัญก่อนให้กำเนิดลูกน้อย

ห้องเด็กอ่อนและคลินิกทารกแรกเกิด

ดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและ พยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลทารก พร้อมเครื่องมือเพื่อดูแลทารกโดยเฉพาะ


ราคา   49,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE) 500 บาท
2. ตรวจภาวะตัวเหลือง (ไม่ต้องเจาะเลือด) 100 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง

 • กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
 • กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา เช่น รกค้าง ตกเลือดหลังคลอด รกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ครรภ์เป็นพิษ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคเอดส์  โรคติดเชื้อ  โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ
 • กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก เช่น ตัวเหลือง ทารกคลอดก่อนกำหนด สำลักน้ำคร่ำ ฯลฯ
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา(อัตราค่าบริการคิดตามขนาดของชิ้นเนื้อ)
 • กรณีมารดามีภาวะเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยยา หรือ เป็นโรคอ้วน BMI 35 คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 • กรณีมารดาเป็นพาหะโรคติดเชื้อ ดังต่อไปนี้ ไวรัสตับอักเสบ บี, เริม, หูดหงอนไก่ คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 • ค่ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่อยู่นอกแพคเกจ
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารตามสั่ง, Tubigrip รัดหน้าท้อง, Nipple Shield, เสื้อให้นมแม่, เสื้อผ้าเด็ก, ผ้าห่อตัว
 • กรณีแท้งบุตรหรือต้องยุติการตั้งครรภ์*ไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการแพคเกจคลอดบุตรนี้ได้กรณีที่มีการรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของมารดา ทารก หรือ คลอดทารกแฝด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ โดย ให้ส่วนลด 20% ในส่วนเกินจากแพคเกจ

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็คเกจฝากครรภ์ A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
32,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด
ราคา
44,000 ฿