ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR

ราคา 3,000 บาท

ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

กรณีต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ราคา   3,000   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ