ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Antigen Test / ATK

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Antigen Test / ATK

ราคา 900 บาท

ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง

กรณีต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 


ราคา   900   บาท


ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

ราคา 1200 บาท
รวมค่าแพทย์ และ ใบรับรองแพทย์
ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)

รวมค่าแพทย์ และ ใบรับรองแพทย์

SHARE