ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Quick RT-PCR

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Quick RT-PCR

ราคา 4,200 บาท

ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

กรณีต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ราคา   4,200   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ