ตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome/Long Covid)

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome , Long Covid )

สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อโควิด บางท่านอาจจะมีอาการหรือความผิดปกติต่างๆหลงเหลืออยู่ เรียกว่า Long Covid หรือ Post Covid Syndrome ซึ่งพบได้มากถึง 30 -80 % ของผู้ที่หายป่วยแล้ว และทำให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นได้โดยเฉพาะ

 • ผู้ที่มีอาการรุนแรงขณะติดเชื้อ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วย เช่น เบาหวาน หัวใจ
 • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ทีมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรับการรักษาหายดีแล้ว 1-3 เดือน เพื่อติดตามอาการและภาวะแทรกซ้อนหลังการติดเชื้อ โดยเฉพาะ การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือภาวะลิ่มเลือดในปอดอุดตัน

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยอายุรแพทย์
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)
 • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจเพื่อดูการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram)
 • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ SGOT SGPT
 • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี Vit.D level
 • ตรวจเลือดดูสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ D-Dimer
 • ตรวจเลือดดูระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิด Anti SARS-CoV-2 IgG

ราคา   9,900   บาทSHARE