พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
ศูนย์โรคข้อและรูมาตอยด์, ศูนย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษา :
 • พบ. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2535
 • วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ. พระมงกุฎเกล้า 2539
 • วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม รพ. พระมงกุฎเกล้า 2543
 • วว.อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา รพ. พระมงกุฎเกล้า 2548
 • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว 2545
 • หลักสูตร Advance Cardiac Life Support (ACLS) 2562
 • หลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 2562
 • หลักสูตร Running Science สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคข้อและรูมาตอยด์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
12:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง