พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง