พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ, แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00