พญ.อิสริน โตรักตระกูล
แผนกตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00