พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง