พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
10:00-14:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
09:00-18:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
10:00-14:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์