พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
ศูนย์โรคติดเชื้อ, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2549
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2555
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2557
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์