พญ.พรวัสสา พัวพานิช
แผนกตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์