พญ.ปณมพร สิริพัฒนดิลก
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2563
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์