พญ.บุณฑริกา ประจำเมือง
แผนกกุมารเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-21:00 สัปดาห์ที่ 3
อาทิตย์
08:00-21:00 สัปดาห์ที่ 3