พญ.นวรัตน์ เกษมสุข
ศูนย์ไซนัส, แผนกหู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • โรคจมูกและไซนัส
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561
  • ประกาศนียบัตรโรคจมูกและไซนัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ไซนัส
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อาทิตย์
แผนกหู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อาทิตย์