พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
ศูนย์ทารกแรกเกิด, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ทารกแรกเกิด
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์