พญ.ณิชาพร แสวงผล
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารแพทย์ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-21:00