พญ.ชุติมน กองสัมฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาการเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2550
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์พัฒนาการเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-16:00
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-16:00