พญ.กุลวรา ดุษฎี
ศูนย์โรคเลือด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2538
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคเลือดศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเลือด
จันทร์
อังคาร
13:30-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
13:30-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง