พญ.กาญจนา วรรณวิไล
ศูนย์โรคติดเชื้อเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2554
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อเด็ก
จันทร์
07:00-17:00
อังคาร
12:00-17:00
พุธ
12:00-20:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-20:00
แผนกกุมารเวช
จันทร์
07:00-17:00
อังคาร
12:00-17:00
พุธ
12:00-20:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-20:00