พญ.กวิตา จินตนาปราโมทย์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ไตเทียม
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ไตเทียม
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง