พญ.ญาธิป อุษณกรกุล
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ไตเทียม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2560
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2563
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
16:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
ศูนย์ไตเทียม
จันทร์
อังคาร
พุธ
16:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง