นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ
แผนกศัลยกรรมกระดูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560
  • วุฒิบัตรอนุสาขากระดูกสันหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560
  • ประกาศนียบัตรCU-TH MIS SPINE COURSE CADAVERIC WORKSHOP & LIVE SURGERY ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง