นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ, แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2549
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง