นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
แผนกศัลยกรรมกระดูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2562
  • HAND & MICROSURGERYKleinert &Kutz Hand Care Center
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง