นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
ศูนย์โรคทางเดินหายใจ, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2531
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2537
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคทางเดินหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
13:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
13:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์