นพ.ยงยศ ทั่วจบ
แผนกตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์