นพ.มีนัท อัชรพงศ์
แผนก X-RAY
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • กล้ามเนื้อและกระดูก
  • แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยกล้ามเนื้อและกระดูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555
  • วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559
  • ประกาศนียบัตร Musculoskeletal โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 4
บทความที่เกี่ยวข้อง