นพ.พรรักษา โอวาทชัยพงศ์
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน, แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องศัลยศาสต์ทั่วไป
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • ศิริราชพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2561
  • วุฒิบัตร อนุสาขาการผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2562
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้องทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,3,5
อาทิตย์
แผนกศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,3,5
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง