นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
ศูนย์โรคหัวใจ, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2554
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2557
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
07:00-20:00
พุธ
13:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
07:00-20:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
07:00-20:00
พุธ
13:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
07:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง