นพ.กุลพันธ์ สันติวงษ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2555
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
08:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง