นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
ศูนย์โรคปวดท้อง, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2550
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2556
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2560
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคปวดท้อง
จันทร์
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
07:00-17:00
พฤหัสบดี
07:00-20:00
ศุกร์
07:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
07:00-17:00
พฤหัสบดี
07:00-20:00
ศุกร์
07:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์