นพ.กวิน วงศ์ทองศรี
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกเท้าและข้อเท้า
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2562
  • วุฒิบัตร อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2563
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง