ศูนย์โรคข้อและรูมาตอยด์
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

แผนกอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทุกสาขา ประกอบไปด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

 

แพทย์ประจำศูนย์