รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) 2 สายพันธ์ุ (2 เข็ม)
4,900 บาท
ราคารวม
4,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย