รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) 2
16,500 บาท
ราคารวม
16,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย